BSN cursussen/workshops
Het Brede School Netwerk (BSN) is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in de wijk. Dit zijn onder meer scholen, de bibliotheek, jongerenwerk, kunst- en cultuurorganisaties, sportverenigingen en zorginstellingen. Met BSN wil de gemeente de ontwikkelingskansen van kinderen verbeteren, het vrijetijdsaanbod ver-breden en de sociale cohesie en veiligheid versterken. Dit door samenwerking tussen organisaties te bevorderen, educatieve buitenschoolse activiteiten aan te bieden en ontmoetingsmomenten te creëren. De gemeente subsidieert BSN-activiteiten voor kinderen van het basisonderwijs. De activiteiten voor kinderen op de basisschool worden per wijk aangeboden. Activiteiten vinden op verschillende locaties plaats, bijvoorbeeld in een school, een buurthuis of bij buitenschoolse opvang. Eén keer per jaar ontvangen de kinderen via school een brochure met het volledige aanbod op stedelijk en wijkniveau. Capelle heeft 26 locaties waar basisonderwijs wordt gegeven. Daarvan participeren 23 locaties in de brede school. De Kunstkring Capelle verzorgt sinds 2006 cursussen voor BSN en vanaf 2007 hebben we een uitgebreid BSN-aanbod van Kunstactiviteiten, waaronder Keramiek, Fotografie, Beeldhouwen in speksteen, Paper Art, Striptekenen, Sieraden ontwerpen en Schilderen. Zelf geef ik sinds 2006 schildercursussen/workshops voor BSN en sinds 2007 coördineer ik al het overige aanbod.
 
 
 

Een schildercursus waarin kinderen van 6 t/m 12 jaar vrij en abstract leren schilderen.

 
 

Abstract Wat is dat?

 
 

Een schildercursus voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, waarin ik elke les een kunstenaar met bijbehorende stijl behandel, vervolgens maken de kinderen een opdracht in die stijl.

 
 

Van Appel tot Picasso

 
 

Tijdens deze cursus voor kinderen van 6 t/m 12 jaar schilderen we 12 panelen in kunststijlen voor het schoolplein van de school waar deze activiteit gegeven wordt.

 
 

Panelen schilderen

 
 

Tijdens deze cursus voor kinderen van 6 t/m 12 jaar leren de kinderen hoe ze van oude schoenendozen, lapjes, flessen ware kunstwerken kunnen maken (Mondriaandozen, Delfts Blauwe flessen!)

 
 

Afvalkunst

 
 

Tijdens deze workshop maken kinderen samen met een broertje/zusje of vader of moeder een Tweeluik.

 
 

Tweeluik schilderen

 
 

Bij deze workshop van een hele dag gaan kinderen samen met hun opa of oma een schilderij op groot doek maken. Eerst maken ze samen een ontwerp, vervolgens gaan ze dit op groot doek schilderen.

 
 

Schilderen met opa of oma

 
 

Een workshop waarbij men met het hele gezin samen een groot doek schildert, samenwerken staat voorop bij deze workshop.

 
 

Familieschilderen